Bezoek en openingstijden van de Bökkers Mölle
Wil je de molen van binnen bezichtigen? Dat kan. We vragen je vriendelijk vooraf een afspraak te maken, 0570-567918, zodat de molenaar rekening kan houden met bezoek tijdens zijn werkzaamheden in de molen, wel zo veilig. Het bezoek aan de molen is vanwege de steile, smalle trappen niet toegankelijk voor mensen welke slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel. De begane grond is toegankelijk.

De molen is geopend en te bezichtigen:   
woensdag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur 
zondag van 11.00 – 18.00 uur 
Op maandag en dinsdag is de molen gesloten.

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle
Rijksstraatweg 45  
8121 AB Olst  
E-mail info@erfgoedbokkersmolle.nl

KVK 74801023
RSIN 860031275
BANK NL79RABO 0344583082  

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle – Bestuur
Martijn Smit – voorzitter
Melvin Witteveen – secretaris
Marjolein Willems – penningmeester

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle – Statuten
Doel en middelen
Artikel 2 lid 1. De stichting stelt zich ten doel het bieden van (al dan niet financiele) ondersteuning aan de eigenaren en/of gebruiker(s) van het Rijksmonument Bokkers Mölle te Olst, welk – monument is gelegen aan de rand van de uiterwaarden van de IJssel, te vergroten, zodat ook geïnteresseerden, recreanten en/of toekomstige generaties de mogelijkheid hebben – en houden om de functie, de staat en de werking van bedoelde molen – als cultuurhistorisch erfgoed en icoon voor het dorp 0lst – te (laten) ervaren, een en ander in – de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 lid 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het werven van donateurs; het bieden van ondersteuning aan de eigenaren en/of gebruiker(s) van bedoelde molen, ten behoeve van haar onderhoud en exploitatie, alsmede ten behoeve van activiteiten en educatiemogelijkheden; met alle daartoe geëigende wettige middelen.

Bestuur – beloningsbeleid
Artikel 5 lid 6. Bestuursleden genieten géén beloning – in welke vorm ook – van de stichting voor hun – bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
                                                                       Notariaat Salland – Raalte, 10 mei 2019