Bezoek-en openingstijden van molen, bakkerijwinkel en brasserie de Bökkers Mölle

De molen, bakkerijwinkel en brasserie zijn geopend: 
woensdag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00 uur 
zondag, maandag en dinsdag gesloten.

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle
Rijksstraatweg 45  
8121 AB Olst  
E-mail info@erfgoedbokkersmolle.nl

KVK 74801023
RSIN 860031275
BANK NL79RABO 0344583082  

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle – Bestuur
Melvin Witteveen – voorzitter/ secretaris
Marjolein Willems – penningmeester

 

Stichting Erfgoed Bökkers Mölle – Statuten
Doel en middelen
Artikel 2 lid 1. De stichting stelt zich ten doel het bieden van (al dan niet financiele) ondersteuning aan de eigenaren en/of gebruiker(s) van het Rijksmonument Bokkers Mölle te Olst, welk – monument is gelegen aan de rand van de uiterwaarden van de IJssel, te vergroten, zodat ook geïnteresseerden, recreanten en/of toekomstige generaties de mogelijkheid hebben – en houden om de functie, de staat en de werking van bedoelde molen – als cultuurhistorisch erfgoed en icoon voor het dorp 0lst – te (laten) ervaren, een en ander in – de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 lid 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het werven van donateurs; het bieden van ondersteuning aan de eigenaren en/of gebruiker(s) van bedoelde molen, ten behoeve van haar onderhoud en exploitatie, alsmede ten behoeve van activiteiten en educatiemogelijkheden; met alle daartoe geëigende wettige middelen.

Bestuur – beloningsbeleid
Artikel 5 lid 6. Bestuursleden genieten géén beloning – in welke vorm ook – van de stichting voor hun – bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
                                                                       Notariaat Salland – Raalte, 10 mei 2019