Stichting Erfgoed Bökkers Mölle

Om de rijke en kostbare historie te behouden voor de toekomst is op vrijdag 10 mei 2019 Stichting Erfgoed Bökkers Mölle opgericht.

De stichting stelt zich ten doel het bieden van, al dan niet financiële, ondersteuning aan de eigenaren en/of gebruiker van de Bökkers Mölle te Olst. Zodat toekomstige generaties de mogelijkheid hebben en houden om de functie, de staat en de werking van de Bökkers Mölle als cultuurhistorisch erfgoed én icoon voor het dorp Olst te ervaren en behouden.